'Nosaltres 2.0. Dones i Xarxes Socials'

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Media - ICT - Digitals

There are no translations available.

AMECO edita el número 13 de la seva col · lecció "Gènere i Comunicació"

 

Nosaltres 2.0. Dones i Xarxes Socials, és un subversiu viatge que, pujades en l'esfera de la comunicació de gènere, mostra una altra nova realitat possible que afavoreix l'accés de les dones als nous processos comunicatius i al seu empoderament. Editat per la l'Associació Espanyola de Dones Professionals dels Mitjans de Comunicació (AMECO), el llibre posa de manifest com les xarxes electròniques actuals estan canviant els models de participació, desenvolupament de projectes i la seva difusió.

Es tracta de la publicació número 13 de la col·lecció de Gènere i Comunicació que Ameco edita i que constitueix l'únic òrgan de difusió de la Xarxa Estatal de Dones Comunicadores que possibilita la difusió dels temes que es susciten en les jornades estatals i internacionals i de les possibles teoritzacions que es generin al voltant del tema de la comunicació i les dones. També es pretén potenciar i mantenir un corrent de comunicació alternativa.

En el pròleg del llibre, Cristina P. Fraga, presidenta d'AMECO, explica que Nosaltres 2.0. Dones i Xarxes Socials s'endinsa en les peculiaritats d'aquest nou capítol de la societat-xarxa que és la societat 2.0, i en com les dones estan en ella.

"El moviment 15M a Espanya ha estat un bon exemple per a tothom. Persones (joves, però després també no tan joves) van anar creant comunitats d'"indignació" en les xarxes electròniques -sobretot a Twitter- fins que l'espurna electrònica es va apoderar de diverses places en tota la geografia nacional, fent "real i tangible". El precedent d'aquesta connexió xarxa-terra va estar en les revoltes àrabs, on a través de nombrosos blocs i vídeos a youtube també hem tingut accés a les reivindicacions de les dones en diversos països de la zona ", argumenta.

Nosaltres 2.0. Dones i Xarxes Socials és també "una crida a la participació activa" en les xarxes electròniques, tant a títol individual com col · lectiu, ja que ara per ara la qüestió és: 2.0 ser o no ser (o gairebé no ser-ho), ja que hi ha les eines per intervenir amb opinió en l'agenda pública.

La creació de xarxes electròniques de dones està lligada a la construcció de la identitat de gènere, aprofitant les possibilitats que ofereix Internet. La necessitat de crear aliances per la igualtat de gènere i la divulgació d'alternatives al model sociocultural patriarcal existent ha estat una constant que ha impulsat la utilització d'alguns recursos en línia.

El moviment associatiu i els grups socials, especialment les dones, han establert des de sempre les xarxes com a sistema de funcionament intern i de relació amb l'entorn. El que sempre van fer les dones està ara exposat a escala global a través de les xarxes socials electròniques (trucades també 2.0), que estan creant formes de comunicació pública i de creació de comunitats sense necessitat d'acudir als mitjans i a les institucions de l'establishment.

Coordinada i editada per Itziar Elizondo, la publicació Nosaltres 2.0. Dones i Xarxes Socials defensa que la creació de Xarxes de Comunicació multiplica el treball de totes i ho fa a través de quatre capítols, escrits per expertes en la matèria com són la mateixa Itziar Elizondo Iriarte, Angustias Bertomeu Martínez, Marta Jiménez Zafra i Milena Recio Silva.