Perú: Reconeixeran treballs publicitaris no sexistes

Atenció: s'obre en una nova finestra. PDFImprimeixCorreu electrònic

Comunicació - TICS - Publicitat - Publicitat

 El col ·lectiu peruà Fem-tv, integrat per diferents organitzacions civils (com el Centro de la Mujer Peruana i el Movimiento Manuela Ramos entre d'altres), que promouen l'eliminació de la publicitat sexista en els mitjans visuals, premiarà els espots televisius que difonguin una imatge igualitària entre dones i homes. 

En la quinzena edició dels premis "Sapo-tv" , 13 de desembre, s' hi esmenten també aquells treballs que promouen una imatge estereotipada i masclista de les dones.